Pravilnik NK Proteus

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Osnovna pravila Pravilnika NK Proteus so namenjena urejanju odnosov med igralci, njihovimi skrbniki oziroma zakonitimi zastopniki, trenerji, vodstvom kluba in ostalimi člani kluba.

So vodilo obnašanja vseh akterjev v nogometni igri.

Uporabljajo se tudi za ugotavljanje odgovornosti za kršitve določb Statua NK Proteus, pravil nogometne igre, predpisov NZS, pravil športnega obnašanja ter drugih disciplinskih kršitev znotraj tekmovanj in procesa treninga.

Nepoznavanje pravil ne izključuje disciplinske odgovornosti!

2. PRAVILA TEMELJNIH ŠPORTNIH VREDNOT IN FAIR PLAY-A

Z namenom zagotavljanja zdrave sredine in omogočanja pogojev za otrokov nemoten in uravnotežen razvoj se v NK Proteus držimo naslednjih pravil:

  • Otroka ne silimo v šport, otrok naj sodeluje zaradi lastnega užitka in ne našega.
  • Spodbujamo otroka, da igra po pravilih in v duhu fair playa. Zmaga nima nobenega pomena, če je dosežena na nepošten ali zavajajoč način.
  • Zagovarjamo reševanje konfliktov brez nasilja in sovražnosti.
  • Učim, da zmaga ni vse, vendar nikoli ne igramo s prepričanjem, da bomo izgubili. Igrati pošteno, igrati na zmago.
  • Poskrbimo da se otrok počuti kot zmagovalec, če igra pošteno in posvojih najboljših močeh.
  • Nikoli se ne posmeujemo in ne vpijemo na otroka, če naredi napako. Napake delamo vsi. Popravljanje napak pa je del osebnostne rasti.
  • Otroci se najhitreje naučijo tisto, kar vidijo. Pohvalimo dobre poteze vseh sodelujočih.
  • Ne spodbijamo trenerjeve ali sodnikove avtoritete pred otrokom.
  • Učimo otroke naj spoštujejo nasprotnike, soigralce, sodnike, uradne osebe in gledalce.
  • Pustimo otroku, da si sam postavlja športne cilje in ga pri tem podpiramo, hkrati pa vztrajamo pri šolski uspešnosti.

3. ŠPORTNA OPREMA IGRALCEV

Športno opremo igralcev predstavljajo nogometni čevlji (za umetno travo, naravno travo, športno dvorano), ščitniki, nogavice za ščitnike, kratke hlače, majica.

V primeru slabega vremena spadajo v športno opremo tudi trenirka, vetrovka, kapa in rokavice.

Športna oprema in njena uporaba je obvezna pri vadbi nogometa na igriščih NK Proteus.
V primeru poškodbe in neuporabi zahtevane športne opreme igralec vadi na lastno odgovornost. 

Nakit, denar, mobiteli in ročne ure ne sodijo k športni opremi. Zato jih pustimo doma ali jih zaupamo trenerju.

Za izgubljene oziroma ukradene predmete v klubskih prostorih NK Proteus, klub NE odgovarja!

4. KLUBSKI INVENTAR

Klubski prostori z garderobami, igrišči, pripomočki, rekviziti so del kluba in vsi, ki so člani nogometnega kluba morajo poskrbeti, da se bodo uporabljali še vrsto let.

Garderobe so namenjene preoblačenju igralcev in sestankom pred tekmo. Zadrževanje v garderobah izven terminov treninga ni dovoljeno, razen v primeru dogovora s trenerjem oziroma vodstvom NK Proteus.

Namerno poškodovanje klubske lastnine spada med prekrške pravil kluba in vso škodo poravna povzročitelj. Skrb za čistočo in urejenost okolice kluba naj bo vedno prisotna. (čiščenje nogometnih čevljev, pripomočkov, itd.)

5. PREVOZ NA TRENING IN TEKMOVANJA

Starši so odgovorni za prevoz otroka na treninge ter tekmovanja.

V primeru daljših potovanj poskrbi za prevoz klub in s tem tudi prevzame odgovornost za prevoz na določen kraj.

V primeru prevažanja otrok z vozili, ki jih upravljajo člani NK Proteus pa starši soglašajo, da jih lahko prevažajo na njihovo lastno odgovornost oziroma na odgovornost podpisanega.

6. ČLANARINA (vadnina)

Vadnina se poravna za tekoči mesec!

V primeru odsotnosti igralca (ne glede na razlog) in neobveščenosti trenerja se plača polna mesečna vadnina.

V primeru odsotnosti igralca cel mesec in obveščenosti trenerja o vzroku izostanka pa se zmanjša znesek vadnine.

Blaganjik kluba pobira vadnino in vodi evidenco ter seznam plačnikov. Pri plačilu napiše potrdilo o plačilu vadnine.

Vadnina je eden izmed glavnih virov dohodkov kluba in nujno potrebna za poslovanje kluba.

7. ČLANSTVO IN ČLANARINA

Član kluba lahko postane vsak državljan Republike Slovenije in tujec, ki s pisno pristojno izjavo izrazi željo postati član kluba, plača letno članarino, sprejme ta pravilnik in se ravna po njem.

Člani kluba so vpisani v evidenco članov in plačujejo letno članarino v višini in na način, kot jo določi uprava kluba.

8. TRENINGI IN TEKME

Pravočasno prihajanje na treninge je eden izmed sestavnih delov treninga. Zato naj igralci prihajajo na trening vsaj 15 minut pred začetkom treninga, da se lahko v miru pripravijo na trening. S tem se tudi omogoči nemoteno delo na treningu.

Starši naj poskrbijo, da je otrok primerno napravljen na trening. V primeru zamude na trening se obvesti trenerja, če je možno takoj, oziroma kasneje ob prihodu na trening.

V času treninga, ko poteka vadbeni proces, se trenerja in igralce ne moti oziroma kliče.

Će mora nekdo izmed igralcev predčasno zapustiti trening zaradi drugih obveznosti, se o tem obvesti trenerja pred začetkom vadbe.

Trener je v času treninga zadolžen za otroke in je edini, ki odloča o poteku treninga. Starši so na treningu lahko prisotni samo ob pogoju, da ne motijo vadbenega procesa.

Odsotnost igralca s tekme zaradi bolezni ali kakršnihkoli drugih obveznosti naj se sporoči trenerju vsaj dan prej, če je mogoče.

Zbor igralcev pred tekmo je namenjen prijavi in pripravi igralcev na tekmo. V pripravo spadajo preoblačenje, dajanje napotkov trenerja ter ogrevanje igralcev. Da je vse to možno kvalitetno in v miru opraviti je potreben pravočasni prihod. Poleg pravočasnega prihoda na zbor igralcev za tekmo pa je pomemben tudi izgled ekipe, ko pride na tekmo. Na tekmo se prihaja v klubski opremi, saj igralci predstavljajo NK Proteus in kraj od koder prihajajo.

Odnos do inventarja na gostovanjih oziroma pri prevozih v avtobusu naj bo tak kot je v našem klubu.

9.NASTOPANJE IGRALCEV NA TURNIRJIH ZA DRUGE KLUBE

V primeru, da si drug klub želi, da nastopi igralec NK Proteus za njihovo ekipo na turnirju, mora biti o tem predhodno obveščen vodja trenerjev oziroma vodja nogometne šole in dati pozitivno mnenje o tej zadevi.

V primeru, da se otrok brez vednosti NK Proteus na lastno pobudo ali pobudo staršev odloči za nastop na turnirju drugega kluba je to kršenje klubskih pravil.

V primeru, da starše ali igralce kličejo trenerji oziroma predstavniki drugih klubov je nujno, da se o tem čim prej obvesti vodjo trenerjev oz vodjo nogometne šole.

UO NK Proteus, 16.09.2017

#brcajznami