O Klubu

Nogometni klub
Proteus Postojna

Skupaj z rojstvom novega zarodka človeške ribice v Postojnski jami, je v Postojni nastal nov nogometni klub Proteus Postojna. Nekdo bi rekel, da se je to zgodilo slučajno, vendar temu ni bilo tako. V prvem primeru že morda, nastanek kluba pa prav gotovo ne.

Načrt in cilji kluba so jasno opredeljeni. Poudarek je na delu z najmlajšimi selekcijami na pošten, iskren način dela vseh članov kluba v dobrobit otrok, njihovo pravilno usmeritev v prvi vrsti po človeški plati, vzporedno s tem jih vzgajati v prave športnike in s pravilnim delom na strokovnem področju postati vodilni klub v širši notranjsko-kraški regiji, kasneje pa igrati vodilno vlogo v slovenskem prostoru. Zavedamo se, da to ni lahko do reči. Toda s trdim delom je vse mogoče in ne bojimo se teh izzivov.

0
Osvojenih nagrad
0
Članov kluba

Turnirji in tekme

Tekoči turnirji

Nogometni klub Proteus je v obdobju od ustanovitve do danes dokazal, da se z resnim pristopom da delati bolje ter, da želi postati vodilni klub v regiji. Poudarek je na delu z najmlajšimi selekcijami. Temeljni odnos je delovati na pošten, iskren način vseh članov kluba v dobrobit otrok.

Socialna omrežja

SEDEŽ KLUBA
Mali otok 18, 6230 Postojna

MATIČNA ŠTEVILKA:
4090047000

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:
SI85113930

TRR ODPRT PRI ABANKA D.D.
0510-0801-5292-624

KONTAKT
info@nkproteus.si

Pridružite se naši ekipi

Načrt in cilji kluba so jasno opredeljeni. Poudarek je na delu z najmlajšimi selekcijami na pošten, iskren način dela vseh članov kluba v dobrobit otrok, njihovo pravilno usmeritev v prvi vrsti po človeški plati, vzporedno s tem jih vzgajati v prave športnike in s pravilnim delom na strokovnem področju postati vodilni klub v širši notranjsko-kraški regiji, kasneje pa igrati vodilno vlogo v slovenskem prostoru. Zavedamo se, da to ni lahko do reči. Toda s trdim delom je vse mogoče in ne bojimo se teh izzivov.

Načrtovani cilji NK Proteus Postojna in njihova uresničitev:

  • najprej se je potrebno obrniti na najmlajše in temu primerno se želimo povezati z osnovnimi šolami in z nogometnim krožkom navdušiti najmlajše za nogomet;
  • nadalje je treba vzpostaviti prijateljske stike z vsemi klubi v ožji in širši okolici;
  • otroku želimo ponuditi možnosti za razvoj po principu najbolje organiziranih klubov na področju Slovenije. To vključuje strokovno delo trenerjev, čim večje število tekem z močnimi klubi na številnih turnirjih doma in v tujini, seveda ob podpori staršev, sponzorjev in občine Postojna. Zavedati se moramo, da lahko nogomet otroke iz ulice pritegne na igrišče in od njih naredi ljudi, ki bodo v ponos družbe, ne pa njihovo breme.

V NK Proteus Postojna smo se odločili, da bomo v tekmovalnem delu nastopili z selekcijami U-9, U-11: dve ekipi in U-13. Izven tekmovanja priključiti delovanju kluba čim večje število začetnikov U-7  in jih postopoma pripravljati za tekmovalne nastope. Treningi bodo v začetni fazi potekali 3X tedensko, kasneje 4X tedensko. Vse omenjene dejavnosti so načrtovane v kratkoročnem načrtu.

V srednjeročnem planu želimo z omenjenimi selekcijami biti vodilni v notranjsko-kraški regiji, selekcijo U-15, ki naj bi bila predhodnica iz nižjih selekcij pa pripeljati v 1. Slovensko ligo ZAHOD in tam tudi postati stalni člani tekmovanja. Iz te selekcije nam je cilj dati 2 do 3 reprezentante.

V dolgoročnem planu želimo ustanoviti še kadetsko in mladinsko ekipo in jo pripeljati v 2. slovensko ligo. V prihodnosti mogoče iz teh ekip oblikovati člansko ekipo.

Cilji so zelo visoki, vendar z načrtnim delom dosegljivi. To želimo doseči s trdnim delom, z razvijanjem kluba na organizacijskem nivoju, strokovnem in igralskem kadru. Pri tem mora dodati svoje lokalna skupnost z izboljšanjem zastarele nogometne infrastrukture.

V zaključku naj poudarimo, da so vrata v klub odprta vsakomur, ki želi skozi njih priti z dobrim namenom in obratno, saj ni zmagovalec tisti, ki zmeraj zmaga in nikdar ne pade. Zmagovalec je tisti, ki nikdar ne odneha in zmeraj vstane.

Športni park Postojna

Sedišča: 500

Oprema: ograja, atletska steza, atletske naprave

Naslov: Pot k Pivki 4, 6230 Postojna

Stadion v Postojni je kombinacija atletskega in nogometnega stadiona. Tribuna za gledalce je sicer samo ena, vendar pa je na njej dovolj prostora.

Pomožnega igrišča ni, objekt pa je dokaj dobro vzdrževan.